Select Page

Vážení hostia,

 

upozorňujeme Vás, že v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia hostí a zamestnancov sa u nás môžu ubytovať iba osoby, ktoré nepatria na základe súčasných opatrení do domácej izolácie.

 

 

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 28. 8. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré

  • od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky,
  • pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu EÚ neuvedenú nižšie
  • a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a nenachádza sa na zozname nízko rizikových krajín,

sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 

Všetkým osobám, ktoré

  • od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky,
  • pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a nie je uvedená nižšie,

sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 

Zoznam krajín a teritórií, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové:

Austrália, Cyprus, Česko, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,  Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Taliansko.  

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. 

Cudzinci (vrátane občanov EÚ), ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú na zozname menej rizikových krajín (okrem Slovenskej republiky) môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českou republikou, Rakúskou republikou, Poľskou republikou a Maďarskom, ako aj vzdušné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR) pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení (domáca izolácia, testovanie na COVID-19) v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR). Kategórie osôb, ktoré sú oslobodené z karanténnych opatrení sú uvedené v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v bodoch 4 až 8 opatrenia.  

Pokiaľ vstupujete na územie SR cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinskou republikou ste povinní sa pri prekročení štátnej hranice preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky registráciou na http://korona.gov.sk/ehranica.

 

Vážení hostia, prosíme Vás, aby ste rešpektovali, že naše ubytovacie zariadenie nesmie byť použité  na strávenie nariadenej samoizolácie. V prípade nejasností Vás žiadame, aby ste kontaktovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici na tel. čísle  048/436 77 85.

 

Viac informácií nájdete na:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

www.korona.gov.sk

https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

 

Ďakujeme za porozumenie

HOTEL SAD

Vážení hostia,opäť je možné ubytovať sa aj krátkodobo.
Dodržiavame všetky nariadené hygienické opatrenia a počas Vášho pobytu budú pri vstupe do hotela k dispozícií dezinfekčné prostriedky, zamestnanci používajú ochranné pracovné prostriedky, pri vybavovaní so zamestnancami všetci dodržiavajú minimálne odstupy.

Rezervácie prijímame telefonicky 0918 570 507 (Hotel SAD) 048 41 42 707 (Ubytovňa SADka) emailom – recepcia@hotelsad.sk aj cez správu na Facebooku.

Všetky objednávky musia byť potvrdené písomne.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Tím Hotela SAD 

PODMIENKY UBYTOVANIA počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19