Select Page

Vážení hostia,

 

upozorňujeme Vás, že v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia hostí a zamestnancov sa u nás môžu ubytovať iba osoby, ktoré nepatria na základe súčasných opatrení do domácej izolácie.

 

Povinnosť absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19 pri vstupe na územie SR

Pokiaľ od 16. novembra 2020 od 07:00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

  • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
  • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
  • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ (v posledných 14 dňoch ste navštívili iba krajiny v rámci EÚ) a máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu,
  • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti,
  • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Upozornenie

Počas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu bezpečných (menej rizikových) krajín, takk vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín a zároveň:

  • nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
  • nie je potrebné nahlasovať sa Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

 Upozornenie

Zoznam krajín a teritórií, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové:

Austrália, Cyprus, Česko, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,  Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Taliansko.  

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. 

Cudzinci (vrátane občanov EÚ), ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú na zozname menej rizikových krajín (okrem Slovenskej republiky) môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českou republikou, Rakúskou republikou, Poľskou republikou a Maďarskom, ako aj vzdušné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR) pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení (domáca izolácia, testovanie na COVID-19) v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR). Kategórie osôb, ktoré sú oslobodené z karanténnych opatrení sú uvedené v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v bodoch 4 až 8 opatrenia.  

Pokiaľ vstupujete na územie SR cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinskou republikou ste povinní sa pri prekročení štátnej hranice preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky registráciou na http://korona.gov.sk/ehranica.

 

Vážení hostia, prosíme Vás, aby ste rešpektovali, že naše ubytovacie zariadenie nesmie byť použité  na strávenie nariadenej samoizolácie. V prípade nejasností Vás žiadame, aby ste kontaktovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici na tel. čísle  048/436 77 85.

 

Viac informácií nájdete na:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

www.korona.gov.sk

https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

 

Ďakujeme za porozumenie

Ubytovňa SADKA