Select Page

Vážení hostia,

 

upozorňujeme Vás, že v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia hostí a zamestnancov sa u nás môžu ubytovať iba osoby, ktoré nepatria na základe súčasných opatrení do domácej izolácie.

 

Povinnosť absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19 pri vstupe na územie SR

Pokiaľ od 16. novembra 2020 od 07:00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

  • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
  • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
  • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ (v posledných 14 dňoch ste navštívili iba krajiny v rámci EÚ) a máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu,
  • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti,
  • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Upozornenie

Počas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu bezpečných (menej rizikových) krajín, takk vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín a zároveň:

  • nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
  • nie je potrebné nahlasovať sa Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

 Upozornenie

Zoznam krajín a teritórií, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové:

Austrália, Cyprus, Česko, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,  Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Taliansko.  

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. 

Cudzinci (vrátane občanov EÚ), ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú na zozname menej rizikových krajín (okrem Slovenskej republiky) môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českou republikou, Rakúskou republikou, Poľskou republikou a Maďarskom, ako aj vzdušné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR) pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení (domáca izolácia, testovanie na COVID-19) v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR). Kategórie osôb, ktoré sú oslobodené z karanténnych opatrení sú uvedené v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v bodoch 4 až 8 opatrenia.  

Pokiaľ vstupujete na územie SR cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinskou republikou ste povinní sa pri prekročení štátnej hranice preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky registráciou na http://korona.gov.sk/ehranica.

 

Vážení hostia, prosíme Vás, aby ste rešpektovali, že naše ubytovacie zariadenie nesmie byť použité  na strávenie nariadenej samoizolácie. V prípade nejasností Vás žiadame, aby ste kontaktovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici na tel. čísle  048/436 77 85.

 

Viac informácií nájdete na:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

www.korona.gov.sk

https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

 

Ďakujeme za porozumenie

Ubytovňa SADKA

Vážení hostia,opäť je možné ubytovať sa aj krátkodobo.

PRE UBYTOVANIE PO 1. NOVEMBRI 2020 (vrátane) VÁS POŽIADAME O NAHLIADNUTIE DO VÁŠHO NEGATÍVNEHO COVID-19 TESTU. NÁSLEDNE VÁS MÔŽEME UBYTOVAŤ

Dodržiavame všetky nariadené hygienické opatrenia a počas Vášho pobytu budú pri vstupe do hotela k dispozícií dezinfekčné prostriedky, zamestnanci používajú ochranné pracovné prostriedky, pri vybavovaní so zamestnancami všetci dodržiavajú minimálne odstupy.

Rezervácie prijímame telefonicky 0918 570 507 (Hotel SAD) 048 41 42 707 (Ubytovňa SADka) emailom – recepcia@hotelsad.sk aj cez správu na Facebooku.

Všetky objednávky musia byť potvrdené písomne.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Tím Hotela SAD 

PODMIENKY UBYTOVANIA počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19